PKN
 
Protestantse Gemeente Enschede
Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk

'Ontmoeting' betekent: Jij en ik zijn anders.
Maar 'Ontmoeting' betekent ook dat wij als Gods mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

.
Mensen horen bij elkaar - Kerk en Stad horen bij elkaar - God en mens horen bij elkaar.
En hier, in deze heilige ruimte, ontmoeten we elkaar – in alle mogelijke relaties:
mensen ontmoeten elkaar, kerk en stad ontmoeten elkaar, God en mensen ontmoeten elkaar. 

                         
Klik op 'lees meer' voor meer uitleg over onze missie 'geloven in Enschede'

lees meer »
 
Coventry Coventry

Na een klein jaar aan voorbereidingen zal op vrijdagmiddag 22 maart 2019 om 13.00 uur (tijdstip van de openingsbijeenkomst - de reguliere tijd zal voortaan 13.15u zijn) in de Wintertuin van 'de Wonne' het wekelijkse Coventrygebed van start gaan. Daarmee sluit Enschede zich, in navolging van steden als Rotterdam, Nijmegen en Deventer, als 15 de  Nederlandse locatie aan bij de wereldwijde Community of the Cross of Nails. Een wereldgemeenschap van lokale gemeenschappen die zich inzetten voor vrede en verzoening en waartoe het initiatief genomen werd vanuit de door een Duits bombardement in november 1940 verwoeste kathedraal van het Engelse Coventry. Met het wekelijkse gebed om vrede en verzoening willen de Coventry-
gemeenschappen het denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’ overstijgen. Want wij en zij hebben allemaal schuld en alleen door dat samen onder ogen te zien kunnen we aan vrede en verzoening werken. 
 
De datum van 22 maart om met dit wekelijkse gebed te beginnen is niet willekeurig. Op 22 maart 1945, tien dagen voor de bevrijding, vond het laatste grote bombardement op Enschede plaats waarvan de stad nog steeds de sporen draagt. Voorafgaand aan dit eerste Enschedese Coventrygebed zal om 12.30 uur vanuit de  Ontmoetingskerk (de voormalige Vredeskerk) aan de Varviksingel door een deel van het bij dit bombardement getroffen gebied gelopen worden. Onder andere over de Boulevard 1945 die over de toen aangerichte puinhopen is aangelegd. Tijdens deze tocht zullen de klokken van de bij het initiatief betrokken kerken luiden als we 
langskomen.  
Aan deze wandeltocht en aan het eerst Coventrygebed zal ook een delegatie uit het Westfaalse Dülmen deelnemen dat door een bombardement op diezelfde dag voor 92% werd verwoest. Na afloop van het gebed in Enschede zijn we als Enschedese deelnemers uitgenodigd om mee naar Dülmen te gaan waar om 17.00 uur 
eveneens het Coventrygebed gebeden zal worden, voorafgaand aan de herdenking van het bombardement waarbij naast de burgemeester van Dülmen ook een vertegenwoordiger uit Enschede zal spreken. 
 
U bent hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de wandeling die om 12.30 uur bij de Ontmoetingskerk van start gaat, aan dit eerste Coventrygebed in de Wonne dat (dit keer) om 13.00 uur begint en aan de herdenking in Dülmen om 17.00 uur in de St.-Viktorkirche en waarnaar we rond 15.00 uur vanaf de parkeerplaats 
bij de Ontmoetingskerk zullen vertrekken. Als u mee wilt rijden of een auto beschikbaar heeft waar anderen in mee kunnen rijden, horen we dat graag via het e-mail-adres

 
Geven zonder contant Geven zonder contant

Vanaf zondag 7 april is het in de Ontmoetingskerk mogelijk om je collectegift met je mobiel te verzorgen. Via de Givt-app kunnen ook kijkers van 'kerkdienstgemist' meedoen in de collecte. 
 

 
kerk en Stad per mail kerk en Stad per mail

Er zijn helaas nog steeds problemen met het versturen van Kerk & Stad per e-mail.

Daarvoor onze oprechte excuses.

Als u Kerk & Stad maandelijks als nieuwsbrief per email wenst te ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven:

https://laposta.nl/f/sskzeiaalhrc

 
Ontmoetingskerk in 'Woord en Weg' (Magazine PKN) Ontmoetingskerk in 'Woord en Weg' (Magazine PKN)

In het maartnummer Magazine van de PKN, Woord & Weg, wordt aandacht besteed aan de Ontmoetingskerk Enschede, en onze plaats in onze stad. 
Klik op de afbeelding van het tijdschrift om  het blad te downloaden.  Het artikel zelf is hier te lezen. 

Een abonnement op Woord & Weg is overigens gratis. 
 

 
Aswoensdag - Begin van de Veertig Dagen Aswoensdag - Begin van de Veertig Dagen

Aswoensdag is de eerste dag van de grote vastentijd, de paasvasten. Aswoensdag wordt traditioneel voorafgegaan door carnaval, de periode van uitbundig feest waarin de gelovige zich nog even helemaal te buiten kan gaan voordat de lange periode van vasten begint. Ook in het Katholieke Twente wordt in het weekend van 3 maart volop carnaval gevierd.
In de eerste eeuwen van christengemeenten ontstond het gebruik om in de tijd voor Pasen te vasten, net zoals Jezus veertig dagen vastend in de woestijn had doorgebracht. Zeven weken duurt de vastentijd. Maar op zondagen werd er niet gevast, de zondag is immers de dag van de Opstanding; een feestdag! Veertig vastendagen voorafgaand aan Paasmorgen, met daarbij opgeteld de zes zondagen, maakt dat het veertigdaagse vasten dus zes-enveertig dagen voor de paaszondag begint. Dat is op een woensdag: de Aswoensdag.
Oorspronkelijk was Aswoensdag een dag van boete. Boetelingen werden op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende plechtigheid met gewijde as bestrooid en door de priester naar de deur geleid en de kerk uit gestuurd, zoals de eerste mensen vanwege hun zonden uit het paradijs waren verdreven. In de loop van de Middeleeuwen raakte de openbare boetedoening in onbruik, maar het ritueel om je met as te laten bestrooien bleef. Alle gelovigen ondergingen deze rite. De priester strooide as op het hoofd of tekende een kruisje op het voorhoofd, met de woorden: ’Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult weerkeren’, of: 'Bekeer je en leef
volgens het Evangelie'. De as die bij de rite gebruikt werd, was afkomstig van de palmtakken van Palmzondag van het vorige jaar. Dit is een verwijzing naar het evangelieverhaal van palmzondag dat dezelfde mensen die Jezus toejuichten, hem ook kruisigden. De as vertelt ons dus “Heden Hosanna, morgen kruisig hem” (Liedboek 556). Van het oorspronkelijke enthousiasme voor Christus, blijft gaandeweg vaak maar weinig over wanneer het overwoekerd raakt door teleurstelling, frustratie en de waan van de dag. Ofwel: “... het vuur van bloed en ziel brandde tot as” (Liedboek 536, op dezelfde melodie als 556). Het askruisje nodigt de gelovige uit om onder de as op zoek te gaan naar het vuur en de vreugde van het Evangelie. 

De Reformatie brak met de vastenregels van de Rooms-Katholieke kerk, en daarmee verdween naast het carnaval (het grote feestvieren, voorafgaand aan de vastentijd), ook Aswoensdag. Maar het verlangen naar een bewuste periode van ‘inkeer’ en versobering blijft en is ook steeds weer actueel. De behoefte om één moment in de tijd stil te staan bij wat niet goed gegaan is en te ervaren dat je altijd opnieuw mag beginnen.
In de vorm van een eenvoudige vesper willen we dit jaar ook in de Ontmoetingskerk het begin van de Veertigdagentijd markeren. We zingen, bidden, zijn stil, luisteren, steken een kaars aan. 
Woensdag 6 maart om 19.00 uur, een korte vesper bij het begin van de Veertigdagentijd.

 
Theologische Nieuwjaarstoespraak Theologische Nieuwjaarstoespraak

Bij wijze van theologische nieuwjaarstoespraak - Een enkel woord bij Matteüs 2, 1 - 11

Die ‘Magiërs uit het Oosten’ – dat zijn wij!
Bij het woord ‘magiërs’ zijn wij snel geneigd om aan toverij te denken. En daarmee krijgt het verhaal iets sprookjesachtigs – en ver van ons bed. 
Maar ‘Magiërs’ – dat staat voor de wetenschappers. Het wezen van ‘magie’ is dat je de wereld om je heen wilt begrijpen om die vervolgens te kunnen beheersen. Wetenschappers van de oude tijd vermoedden dat dat kon door bijv. de loop van de sterren te bestuderen. Moderne wetenschappers sturen ruimtesondes naar de maan, en laten atomen botsen. Maar het doel van alle onderzoek en kennis daar is nog steeds hetzelfde: de wereld begrijpen en beheersen. <Lees Verder>

lees meer »
 
Wij de kerk Wij de kerk

Als Ontmoetingskerk doen we van harte mee aan het 'Wijdekerk'-initiatief.
'Wijdekerk' staat voor een kerk waarin iedereen, ongeacht geaardheid, op een veilige wijze zichzelf kan zijn. 


 

 
Open Heiligheid Open Heiligheid

"Open Heiligheid" - dat was het concept van waaruit we de vernieuwbouwing van de Ontmoetingskerk hebben vormgegeven. Maar "Open Heiligheid" zegt niet alleen wat over het kerkgebouw. Het zegt minstens even veel over de gemeente die we zijn en willen zijn. Die twee - gemeente en gebouw - hangen samen: het kerkgebouw doet zeker wat met ons... en wij doen ook wat met het gebouw. 
Meer lezen over "Open Heiligheid" dat kan hier op onze website.

 
K&S K&S


Kerk en stad is nu ook in tabloid formaat op de website te lezen.
Lees hier het recente nummer van Kerk en Stad

 
Welkom ds Debfefa! Welkom ds Debfefa!
Welkom ds Debfefa
Een compositie van Mathijs Kraan,
voor drie orgels en vleugel
als welkom voor ds Oane Reitsma
als nieuwe predikant van de Ontmoetingskerk Enschede

 
Abonnement Zondagsbrief Abonnement Zondagsbrief


Wenst  een abonnement op de zondagsbrief?
Stuur dan een leeg email-bericht aan: 

Lukt het niet? Klik dan hier voor een stap-voor-stap beschrijving van de aanmelding of afmelding van uw abonnement.

lees meer »
 
Help mee de online-agenda up-to-date te houden Help mee de online-agenda up-to-date te houden

Oproep aan alle PGE-gebruikers van deze website!
De werkgroep communicatie doet zijn best om de online-agenda - www.pgenschede.nl/agenda -  zo compleet mogelijk te houden. Maar eerlijk gezegd moet de werkgroep daarvoor heel veel zelf op onderzoek uit. 

Daarom een oproep aan alle werkgroepen, commissies, groepen, colleges etc... om voortaan jullie geplande activiteiten structureel door te geven aan de werkgroep. Dat kan bijvoorbeeld heel eenvoudig hier!

 
Locatie Locatie

 
Aantal bezoekers van deze website Aantal bezoekers van deze website

 
ANBI ANBI

http://www.pgenschede.nl/anbi

 
Privacyverklaring Privacyverklaring

http://www.pgenschede.nl/privacyverklaring.aspx

 
 
 

Inloggen


 

Spreekuur predikant
datum en tijdstip 26-03-2019 om 10:00
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 29-03-2019 om 13:15 uur
meer details

 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad tabloid krant
Aanmelden voor K&S per email

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.