PKN
 
Protestantse Gemeente Enschede
Nashville-verklaring II Nashville-verklaring II

Tekst, uitgesproken aan het eind van de viering op 13 januari Ontmoetingskerk Enschede - terugblik op de voorbije week.

Er is de afgelopen week publiekelijk een discussie gevoerd, die gister in het dagblad Trouw werd samengevat in een cartoon met twee Bijbels - identiek, op de kaft na. De één heeft een zwart-witte kaft en de ander een veelkleurige.
Er zijn in deze discussie in de afgelopen week veel woorden gesproken. Ook aan ons adres als kerk, en aan ons adres als voorgangers van deze gemeente. Via de e-mail, via de telefoon, persoonlijk. Daarbij waren grote woorden en soms scherpe woorden. En die woorden kwamen van mensen die blij waren èn van mensen die boos waren, héél boos, of diep geraakt en gekwetst.
Dat dergelijke debatten publiekelijk worden gevoerd doet schade aan individuele mensen. Aan mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid, of andere genderidentiteit, hun omgeving, aan gelovigen die worstelen met de kwestie en al helemaal aan orthodoxe gelovigen zelf met een andere geaardheid, die zich verscheurd voelen tussen beide zijden van de discussie. Maar toen het gesprek een keer publiek was en wij óók werden aangesproken, voelden wij ons geroepen glashelder en ondubbelzinnig stelling te nemen en dat deden we hier in de Ontmoetingskerk scherper dan onze landelijke kerk dat deed. Wij willen niet de kool èn de geit sparen.
Natuurlijk bestaan er geen twee Bijbels, zoals in de cartoon in Trouw. Maar àls wij in een hoek worden geduwd, dán willen we ons helder uitspreken voor die veelkleurige Bijbel.
‘Bijbelgetrouw’ noemen de ondertekenaars van de Nashville-verklaring zich. En dat trokken wij ons aan. Want wij zijn óók Bijbelgetrouw. Maar wij lezen de Bijbel niet fundamentalistisch, niet biblicistisch en niet historistisch. Zó is de Bijbel niet ‘al 2000 jaar gelezen en geïnterpreteerd’. Dat zijn vormen van Bijbellezing die in de 19de eeuw zijn ontstaan, met voorlopers in de 17de en 18de, met absolute aanspraken. Vormen die zich géén rekenschap geven van hermeneutiek en Wirkungsgeschichte van teksten – ja: wij weten óók waar we over spreken.
Oók als wij de Bijbelteksten op zins- en woordniveau in het Hebreeuws ontleden, lezen wij niet een document dat een blauwdruk geeft voor een bepaalde wereldorde zoals die zou behoren te zijn, of ooit geweest zou zijn vóór een historische zondeval. En dat alles wat niet in die mal past zondig zou zijn. En iedereen die daar ruimte voor geeft ook. Zo’n interpretatie vinden wij onjuist èn gevaarlijk.
Schepping is herschepping in de Bijbel en gericht op toekomst. Wíj lezen erin de hoop op, en gestage realisering van een wereld zoals die ooit zal worden. Wanneer Gods liefde in deze wereld ten volle gerealiseerd zal zijn in de liefde die van mensen onderling. En ja: die liefde van God openbaart zich in – en ik gebruik een beeld van hoop uit het Oude Testament – alle kleuren van de regenboog. “Nóóit meer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid” – Genesis 9, 11 – wat een mooi thema op een doopzondag overigens: gered van het water, gered van de ondergang.
Alle predikanten in deze gemeente zijn van harte bereid daarover in open(!) gesprek te gaan met mensen aan àlle zijden in deze discussie.
Vandaag zingen wij bewust als slotlied ZZZ 536. Niet als demonstratief protest tegen de ondertekenaars. Maar uit onze diepste (Bijbelse!) geloofsovertuiging.

Pastoresteam Ontmoetingskerk

1 Ongestraft mag liefde bloeien,
  vrijuit zoeken naar de zon.
  Liefdesloop verdraagt geen boeien:
  laat haar stromen als een bron!
  Laat de liefde maar gebeuren
  als een wonder van het licht,
  als een regenboog vol kleuren
  door de hemel zelf gesticht.
 
2 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3 Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

(Sytze de Vries)

 
Theologische Nieuwjaarstoespraak Theologische Nieuwjaarstoespraak

Bij wijze van theologische nieuwjaarstoespraak - Een enkel woord bij Matteüs 2, 1 - 11

Die ‘Magiërs uit het Oosten’ – dat zijn wij!
Bij het woord ‘magiërs’ zijn wij snel geneigd om aan toverij te denken. En daarmee krijgt het verhaal iets sprookjesachtigs – en ver van ons bed. 
Maar ‘Magiërs’ – dat staat voor de wetenschappers. Het wezen van ‘magie’ is dat je de wereld om je heen wilt begrijpen om die vervolgens te kunnen beheersen. Wetenschappers van de oude tijd vermoedden dat dat kon door bijv. de loop van de sterren te bestuderen. Moderne wetenschappers sturen ruimtesondes naar de maan, en laten atomen botsen. Maar het doel van alle onderzoek en kennis daar is nog steeds hetzelfde: de wereld begrijpen en beheersen. <Lees Verder>

lees meer »
 
Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk

'Ontmoeting' betekent: Jij en ik zijn anders.
Maar 'Ontmoeting' betekent ook dat wij als Gods mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

.
Mensen horen bij elkaar - Kerk en Stad horen bij elkaar - God en mens horen bij elkaar.
En hier, in deze heilige ruimte, ontmoeten we elkaar – in alle mogelijke relaties:
mensen ontmoeten elkaar, kerk en stad ontmoeten elkaar, God en mensen ontmoeten elkaar. 

                         
Klik op 'lees meer' voor meer uitleg over onze missie 'geloven in Enschede'

lees meer »
 
Ontmoetingskerk dagelijks open Ontmoetingskerk dagelijks open

Élke werkdag, van 10.00uur tot 16.00uur is de Ontmoetingskerk open. Er is in de kerk dan altijd iemand aanwezig, met wie je een kopje koffie kunt drinken, aan wie je vragen kunt stellen over de kerk, of aan wie je jouw verhaal kwijt kunt. Je kunt ook naar de kerk toe gaan als je de stilte wilt opzoeken. Op dinsdagmorgen is bovendien altijd één van de pastores in de kerk aanwezig. 
Gedurende de openingstijden is de kerk tevens telefonisch bereikbaar: tel: 053-4311568.

Open heiligheid
“Geloven in Enschede” is de titel van onze missie... Wij willen graag een open kerk zijn. Open naar elkaar, naar de mensen, naar de wijk, naar Enschede, de stad waarin wij wonen. Juist ook omdat God naar mensen toekomt, bij mensen wil zijn, bij hen wil wonen … daarom willen wij open zijn naar de wereld/de stad en daarin proberen van betekenis te zijn. Hoe je dat doet is een zoektocht, zéker. De term open heiligheid valt dan. Dat is ook iets waar je naar zoekt, naar tast, open voor kunt worden. Maar de zoektocht kan beginnen door eerst de deuren open te zetten. En dus aanwezig en bereikbaar te zijn voor hen die ons opzoeken.

 
Wij de kerk Wij de kerk

Als Ontmoetingskerk doen we van harte mee aan het 'Wijdekerk'-initiatief.
'Wijdekerk' staat voor een kerk waarin iedereen, ongeacht geaardheid, op een veilige wijze zichzelf kan zijn. 


 

 
Open Heiligheid Open Heiligheid

"Open Heiligheid" - dat was het concept van waaruit we de vernieuwbouwing van de Ontmoetingskerk hebben vormgegeven. Maar "Open Heiligheid" zegt niet alleen wat over het kerkgebouw. Het zegt minstens even veel over de gemeente die we zijn en willen zijn. Die twee - gemeente en gebouw - hangen samen: het kerkgebouw doet zeker wat met ons... en wij doen ook wat met het gebouw. 
Meer lezen over "Open Heiligheid" dat kan hier op onze website.

 
K&S K&S


Kerk en stad is nu ook in tabloid formaat op de website te lezen.
Lees hier het recente nummer van Kerk en Stad

 
Welkom ds Debfefa! Welkom ds Debfefa!
Welkom ds Debfefa
Een compositie van Mathijs Kraan,
voor drie orgels en vleugel
als welkom voor ds Oane Reitsma
als nieuwe predikant van de Ontmoetingskerk Enschede

 
Abonnement Zondagsbrief Abonnement Zondagsbrief


Wenst  een abonnement op de zondagsbrief?
Stuur dan een leeg email-bericht aan: 

Lukt het niet? Klik dan hier voor een stap-voor-stap beschrijving van de aanmelding of afmelding van uw abonnement.

lees meer »
 
Onderhoud website Onderhoud website

De Protestantse Gemeente Enschede bevindt zich in een periode van overgang. Sinds mei 2017 zijn we niet meer een in wijkgemeenten opgedeelde gemeente, maar zijn we één gezamenlijke stadsgemeente. Daarmee veranderde van de één op de andere dag de hele structuur van de Prot. Gem. Enschede.
Stap voor stap passen we nu onze werkwijze aan deze nieuwe situatie aan. Het wordt zeker tijd voor een nieuwe website... Daar wordt aan gewerkt. Voorlopig zijn we nog afhankelijk van de 'oude' site. Eventuele omissies, fouten, of achterhaalde zaken kunt u graag doorgeven aan de webmasters. 

 
Locatie Locatie

 
Aantal bezoekers van deze website Aantal bezoekers van deze website

 
ANBI ANBI

http://www.pgenschede.nl/anbi

 
Privacyverklaring Privacyverklaring

http://www.pgenschede.nl/privacyverklaring.aspx

 
 
 

Inloggen


 

Spreekuur predikant
datum en tijdstip 19-02-2019 om 10:00
meer details

Gesprekken over Secularisatie
datum en tijdstip 05-03-2019 om 19:30
meer details

 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad tabloid krant
Aanmelden voor K&S per email

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.